Vsak dojenček je individualno in čudežno bitjece, nekaj posebnega in najlepšega za svoje starše. Pa vseeno se večkrat sprašujemo, če se razvija pravilno, če je z njim vse tako, kot mora biti? Kakšni so torej cilji in mejniki razvoja v prvem letu življenja.

Mejniki razvoja dojenčka so tista znanja in spretnosti, ki jih večina dojenčkov doseže v določenem obdobju svojega življenja. Čeprav je dobro, da mejnike poznamo in jim nekako sledimo, naj nam služijo zgolj kot orientacija, ne kot strogo znanje, ki naj bi ga dojenček moral osvojiti takoj, ko vstopi v določen mesec.

Mejniki razvoja dojenčka, 1. mesec

Mejniki razvoja dojenčka so v prvem mesecu opazni predvsem pri refleksih, pomembno pa se kažejo tudi na gibanem področju. Ko dojenček vstopi v 1. mesec življenja, je gibalno še zelo omejen. Ob tem lahko opazimo še njegove šibkejše vratne mišice, zato mu ves čas podpiramo glavico, ko ga dvigujemo in odlagamo ali pa ko ga prelagamo iz naročja v naročje.

Prav tako v 1. mesec življenja spada prijemalni refleks, refleksno stiskanje dlani, ko dojenčku v dlan ponudimo prst ali predmet. Močan prijemalni refleks je v 1. mesecu normalna razvojna faza, z različnimi igricami in božanjem zunanje strani dlani pa ga lahko počasi ugasnemo, to fazo pa bo  nadomestila druga, faza hotenega prijemanja predmetov, ki jo želimo spodbujati in jo lahko pričakujemo čez dva ali tri mesece. Mejniki razvoja dojenčka bodo takrat povsem drugačni.

1. mesec dojenčkovega življenja se pomembno odraža tudi na drugih razvojnih področjih. Svoje potrebe izraža z jokom, nanje pa se zelo hitro navadita oba, tako mamica kot dojenček. Mamice znajo povedati, da prepoznajo dojenčkov jok, ki lahko v nekem primeru pomeni lakoto, drugič pa samo potrebo po tolažbi in pripravo na spanje.

Pomembno je, da se zavedamo, da so mejniki razvoja dojenčka zelo specifični za vsakega dojenčka posebej. Ni pomembno, da vsi dojenčki v prvem mesecu dosežejo enake mejnike, pomembno je, da dojenčki iz meseca v mesec napredujejo in se razvijajo.

Preveri, ali tvoj dojenček dosega mejnike >>

Večina dojenčkov je v prvem mesecu življenja budnih med 15 in 20 % dneva, kar pomeni, da so budni približno 4 ure na dan, če bi sešteli vse minute, ki jih dojenčki prebedijo. Te ure so dragocene za pridobivanje novih izkušenj, kot so prepoznavanje maminega glasu, opazovanje kontrastnih predmetov, izkušnje hranjenja in druge.

Na socialnem področju lahko opazimo, da se dojenček, ki vstopa v 1. mesec življenja že odziva na človeški glas tako, da usmeri pogled v osebo, ki mu nekaj govori. Z njegovih ust prihajajo visoki osnovni zvoki, ki jih je dobro spodbujati s ponavljanjem. Dokazano je, da se možgani dojenčka razvijajo bolje in hitreje, če na njegove odzive odgovarjamo s spodbudo, ponavljanjem za njim in splošno obojestransko komunikacijo. Pa čeprav dojenček vstopa šele v 1. mesec svojega življenja.

Mejniki razvoja dojenčka, 2. mesec

Na gibalnem področju lahko pri dojenčku, ki vstopa v 2. mesec opazimo nekaj sprememb. Nadzor nad glavico je boljši, za nekaj sekund jo je sposoben dvigniti. Prav tako dojenček, ki vtopa v 2. mesec izteguje rokice in odpira dlani. Še vedno svoje potrebe in komunikacijo sporoča z jokom, ko je buden in zadovoljen, pa velikokrat lahko slišimo tudi osnovne kratke zvoke, ki jih ustvarja s svojimi usteci.

Dojenček prepozna mamin glas in ga loči od drugih glasov, sposoben pa je ločiti tudi govor od drugih prisotnih zvokov. Opazimo lahko že lep očesni kontakt, ko dojenčka, ki vstopa v 2. mesec pogledamo v oči.

Dojenčku v tem obdobju lahko pokažemo kontrasten predmet ali igračko, ki jo počasi premikamo od njegovih oči levo in desno in opazili bomo, da dojenček igrački sledi s premikanjem očesnih zrkel. Ko igračko umaknemo in pospravimo, je dojenček, ki vstopa v 2. mesec, še ne bo iskal s pogledom. Dokler je igrača v dojenčkovem vidnem polju, je zanj zanimiva in obstaja, ko jo pospravimo, pa ne obstaja več, zato je tudi ne išče.

Preveri, ali tvoj dojenček dosega mejnike >>

Mejniki razvoja dojenčka se lepo kažejo tudi na področju socialne interakcije, čeprav dojenček vstopa šele v 2. mesec svojega življenja. To lahko opazimo na njegovem obnašanju in sicer tako, da se dojenček začne odzivati na bližino svojih najbližjih. Začne se aktivneje premikati, spreminja mimiko obraza, zenice se razširijo in tudi dihati začne hitreje.

Ker je dokazano, da otroci začnejo govoriti prej in prej osvojijo bralne in pismene spretnosti, če jim v najzgodnejšem obdobju beremo in se z njimi pogovarjamo, lahko te dejavnosti začnemo izvajati že danes.

Mejniki razvoja dojenčka, 3. mesec

Sedaj, ko dojenček vstopa v 3. mesec, lahko pri njem na gibalnem področju opazimo velik napredek. Nadzor nad glavico je veliko boljši, saj so se vratne mišice že okrepile, glavico pa lahko samostojno dvigne za nekaj sekund. Čas na trebuščku je zelo pomemben, saj bomo tako poskrbeli, da bo dojenček še bolj okrepil vratne mišice, ki mu bodo pomagale pri boljšem nadzoru glavice.

Dojenček, ki vstopa v 3. mesec že lepo odpira in zapira dlani, le-te niso več samo zaprte. Odpiranje dlani lahko spodbujamo tudi sami, tako, da dojenčka nežno pobožamo po zunanji strani dlani.

Na miselnem področju se v tretjem mesecu že prične razvijati dolgoročni spomin, kar se kaže tako, da dojenček prepozna ljudi, ki so bolj ali manj vedno prisotni. Prav tako izraža zanimanje in navdušenje nad dogodki, ki se večkrat ponavljajo. Na primer med pripravo na hranjenje dojenček brca in diha hitreje.

Preveri, ali tvoj dojenček dosega mejnike >>

Ko dojenček vstopa v 3. mesec, se njegov jezikovni razvoj največkrat kaže tako, da prične reagirati na govor druge osebe. Če se z njim pogovarjamo počasi in pogled usmerimo v njegov obraz, se nam hitro lahko zgodi, da nam bo dojenček pričel odgovarjati. Njegovi odgovori seveda ne bodo podobni pravim besedam, opazili pa bomo lahko izmenjavo govora in poslušanja, kar se v praksi pokaže tako, da dojenček posluša in molči medtem, ko mi govorimo in obratno.

Mejniki razvoja dojenčka se pri vstopu v 3. mesec kažejo tudi na področju čutil. Izboljšuje se sledenje predmetu z očmi. Najprej mu dojenček sledi z očmi, nato tudi s premikanjem glave. Z obračanjem glave in vratu išče tudi izvor zvoka, ki ga lahko sliši v prostoru. Z zanimanjem opazuje obraze drugih ljudi in si jih podrobno ogleduje, uživa v poslušanju petja. Priporoča se, da svojemu dojenčku veliko pojete, saj je to dobro za njegov razvoj, tudi če menite, da za petje nimate posluha. Glasba na dojenčka dobro vpliva.

Mejniki razvoja dojenčka, 4. mesec

4. mesec je mesec, ko dojenček prehaja skozi zelo pomembne mejnike v razvoju na vseh področjih. Velikokrat je to obdobje, ko dojenčka dvigujemo že bolj suvereno, saj so mišice njegovega telesa bolj čvrste in nadzor nad glavico že zelo samostojen.

Ko je dojenček na trebuščku, lahko opazimo, da se dviguje s pomočjo svojih rok, ramena in glavo pa dviguje zelo visoko. Tudi glavico premika že v vse smeri in z zanimanjem si ogleduje premikajoče predmete. Takšno gibanje zelo dviguje dojenčkovo samozavest, saj spoznava, da je vedno bolj samostojen, pa čeprav se v njegovem življenjskem koledarju piše šele 4. mesec.

V 4. mesecu se na miselnem področju dojenčka dogaja veliko zanimivega. Posnemati poskuša mimiko obraza, zato ne bo nič narobe, če se dojenčku pačite in s tem spodbudite posnemanje. Rad raziskuje obraz druge osebe tako, da se ga dotika, prav tako pa rad različne predmete nosi v usta in jih s tem tudi bolje spoznava. Zanimivo je, da dojenček, ki vstopa v 4. mesec, zaznava vzrok in posledico določenih dejavnosti. To se kaže tako, da ob gledanju ropotuljice, ki je včeraj močno ropotala, začne zapirati oči, kot bi ga motila njena glasnost, pa čeprav danes ropotuljica samo leži na polički in je čisto tiha.

Preveri, ali tvoj dojenček dosega mejnike >>

Na področju jezika lahko pri dojenčku, ki vstopa v 4. mesec opazimo, da pozorno posluša govor odraslega in da ustvarja zvoke, kot so GE, AG, GU, E, AM, AGAU,… To nikakor ne velja za vse dojenčke, saj mejniki razvoja dojenčka variirajo glede na specifičen razvoj vsakega psameznika.

4. mesec je še posebej zanimiv tudi s področja igre z dojenčkom. Pokažemo mu lahko njegov odsev v ogledalu, predvajamo mu lahko zanimive glasbene vsebine, prav tako pa lahko raziščemo predmete, ki imajo zanimiv vonj (na primer pomaranča, sivka, krema, limona, kava,…).

Pomembno je, da opazujemo dojenčkov odziv in ponavljamo tiste dejavnosti, pri katerih pokaže zadovoljstvo.

Mejniki razvoja dojenčka, 5. mesec

5. mesec dojenčkovega življenja je zanimiv na vseh področjih razvoja. Opazimo lahko, da so nekateri dojenčki v tem obdobju med ležanjem na  trebuhu sposobni dvigniti roke in noge hkrati, čemur rečemu tudi ”superman pozicija” in kar je za dojenčka zelo težko. Ko ga opazujemo na trebuščku, je dojenček sposoben dvigovanja glavice, ob tem pa se lahko zgodi, da visoko v zrak dvigne tudi prsni koš, kar je posledica napredka v gibalnem razvoju otroka.

Če mu v roke ponudimo predmet, bo najverjetneje posegel po njem le z eno roko, medtem ko bo na drugo pozabil. V tem primeru je naš izziv ta, da dojenčka spodbudimo k prijemanju predmeta tudi z drugo roko, saj bomo tako spodbudili k delovanju obe možganski polovici.

Na miselnem področju se dojenček, ki je vstopil v 5. mesec lahko preizkuša že v posnemanju določenih zvokov in gibov, ki jih opazuje pri odraslem. Skoraj vedno nam vrača nasmešek, ko je naspan in dobre volje, pa veselo čeblja, ko se z njim pogovarjamo. 5. mesec življenja mu ponuja možnost, da prepozna igrače, ki jih je že uporabljal, med njimi je lahko njegova najljubša. Prepozna tudi razliko med človeškim obrazom in lutko, kar se na prvi pogled zdi samoumevno, vendar je za dojenčka tudi to pomembna izkušnja in znanje, ki ju ne gre zanemariti.

Preveri, ali tvoj dojenček dosega mejnike >>

Na področju jezika bomo v 5. mesec opazili, da se dojenček igra z višino tonov, uporablja višje in nižje zvoke, ter da ponavlja enostavne zloge takoj, ko jih zasliši. Jezikovno področje se najbolj intenzivno razvija takrat, ko je dojenček pripravljen sodelovati z nami.

5. mesec dojenčkovega življenja je tudi obdobje, ko je v njegovem vsakdanu pomemben socialni odnos, ki je že zelo podoben načinu, ki ga imamo odrasli. Dojenček ima na splošno rad aktivnosti in igro z drugimi ljudmi, najbolj pogosto ima rad družbo ljudi, ki jih večkrat vidi in ima z njimi pozitivne izkušnje.

Smeh, druženje in igra z drugimi dojenčki, malčki in odraslimi je dobro izhodišče za mentalno zdravje otroka.

Mejniki razvoja dojenčka, 6. mesec

Kaj lahko pričakujemo, ko dojenček vstopi v 6. mesec? Na gibalnem področju se bomo kmalu lahko razveselili pivotiranja, to je obračanje okrog svoje osi medtem, ko dojenček leži na trebuščku. K temu ga lahko spodbujamo z zanimivo igračo, ki jo rahlo odmaknemo od njegove glavice in jo vrtimo v krožnici okrog dojenčka. 6. mesec je idealen tudi za spodbujanje obračanja preko boka, ki lahko poteka v smeri iz hrbta na trebušček in iz trebuščka na hrbet. Tudi če ste med mejniki razvoja dojenčka za 6. mesec obračanje preko boka že obkljukali, nikar ne nehajte tega ponavljati, saj le s ponavljanjem ohranimo dober gibalni razvoj dojenčka in omogočamo uspešno rast še naprej.

6. mesec dojenčku na miselnem področju omogoča, da se z igračami lahko zamoti dlje časa in med tem vpija vse pomembne informacije, ki mu jih le ta ponuja. Bolj kot je igrača kvalitetna in razgibana, več izkušenj mu lahko ponudi. Dojenček je v tem obdobju sposoben primerjati tudi dva različna predmeta med sabo.

Na jezikovnem področju je dojenček, ki je vstopil v 6. mesec včasih sposoben ponoviti enostavne besede, kot so ba-ba, ma-ma, vendar je tu jezikovni razvoj še zelo odvisen od zrelosti vsakega posameznika, zato posebnega znaka za alarm tu ni, če dojenček tega še ne počne.

Preveri, ali tvoj dojenček dosega mejnike >>

Dojenček na področju čutil rad opazuje predmete z različnih perpektiv, zato je to dobro izkoristiti in mu na primer večjo igračo pokazati s trebušnega položaja hrbtnega in pa iz ptičje perpektive. 6.mesec dojenčku omogoča, da ve, kdaj so predmeti blizu in kdaj daleč. Pritegnejo ga različni zvoki in lahko se zgodi, da se bo za njimi obračal ali pa se celo odpravil v smer zvoka.

Mejniki razvoja dojenčka, ki je star 6. mesecev, so na socialnem področju zanimivi predvsem z razumevanjem pomena besede NE. Pokazati zna navdušenje nad znano, pozitivno izkušnjo, prav tako tudi nestrinjanje in upiranje nad nečim, kar mu ne ugaja preveč.

Mejniki razvoja dojenčka, 7. mesec

Sedaj pa je čas za prve izkušnje s plazenjem. Večina dojenčkov, ki so vstopili v 7. mesec se postavlja na komolce in kolena tako, kot bi se pripravljali na plazenje. Nekateri se že plazijo, drugi lazijo po trebuhu kakor vojaki, tretji pa to fazo kar preskočijo. Na gibalnem področju razvoja je dojenček v 7. mesecu sposoben prijeti v vsako roko en predmet in ju udarjati skupaj, kar je izjemen naredek za njegove možgane pri tej starosti.

7. mesec je izjemen tudi zaradi nekaterih drugih sposobnosti, kot na primer razumevanje tridimenzionalnosti, sposoben pa je tudi procesirati dve stvari hkrati. Na primer, ko v roki drži en predmet, se je sposoben osredotočiti na drugo stvar, ki je zmotila njegovo pozornost. Pri tem predmet ostane v njegovi roki.

Preveri, ali tvoj dojenček dosega mejnike >>

Na področju jezika je dojenček, ki je vstopil v 7. mesec sposoben eksperimentiranja z različnimi glasovi in naključnimi besedami ter izmenjevanja v pogovoru z odraslim. Zanimivo je slišati, da dojenček čeblja, ko je na vrsti, medtem ko govori odrasli, pa utihne in pozorno posluša. Gre za prvi pogovor.

7. mesec je tudi čas, ko dojenček ponavadi pokaže, da mu ni všeč, ko mama odide. Razume odnos akcija – reakcija, ki napoveduje pričakovan izid (na primer, če začnem jokati, me bo mama vzela v naročje, če vržem žlico na tla, jo bo mama pobrala). 7. mesec je tudi čas, ko je normalno, da dojenček začne zavračati bližino ljudi, ki jih ne pozna ali pa jih vidi poredko.

Mejniki razvoja dojenčka, 8. mesec

Kadar dojenček vstopa v 8. mesec življenja, je že velika verjetnost, da se že (ali pa se bo kmalu) samostojno posede. Dobro je, če to dojenček naredi sam in takrat smo lahko prepričani, da je na to gibalno spretnost že pripravljen. V tem mesecu lahko na gibalnem področju opazimo, da se v položaju plazenja ziba naprej in nazaj, kot bi pridobival pomembne podrobnosti o okolju, v katerem se nahaja. Dojenček, ki je vstopil v 8. mesec, se lahko že začenja dvigovati ob opori v stoječi položaj in če to zna narediti sam, ni nobene potrebe, da bi mu to preprečevali.

8. mesec prinaša dojenčku spretnosti tudi na miselnem področju razvoja. Ko je vpleten v igro, si zapomni dogodke, ki so se zgodili pred kratkim; ima bolje razvit kratkoročni spomin, razume vzrok in posledico, ki sta mu že znana; ko zazvoni telefon, predvideva, da se bo nanj nekdo oglasil, zna rešiti preprost problem na različne načine; ko želi doseči želeno igračo, jo najprej brcne ali potegne proti sebi, šele nato jo zgrabi), začenja razumeti stalnost predmeta; kocka še vedno obstaja, tudi če jo pokrijemo s plenico.

Preveri, ali tvoj dojenček dosega mejnike >>

Tudi jezikovnemu področju razvoja dojenčka 8. mesec prinaša napredovanje. Dojenček posnema različne zvoke, ki jih govorijo drugi ali pa jih proizvaja igrača. Uživa ob raziskovanju besed in govori v različnih višinah tonov, kar je izredno prijetno poslušati.

Čeprav je dojenček na svetu žele 8. mesecev, se je v tem času njegov razvoj zgodil bliskovito hitro. Za to so poskrbeli njegovi hitri možgani, ki so ves ta čas pridno ustvarjali pomembne povezave, kar 1 milion na sekundo. Zato lahko dojenček, ki je vstopil v 8. mesec na področju čutil razume razliko v tonih, čuti in zaznava razliko v površinah, strukturah in materialih, zaznava znane in nove igrače ter jih razlikuje med sabo.

Na socialnem področju razvoja dojenček, ki je vstopil v 8. mesec že išče potrditve in pozornost iz okolja.

Mejniki razvoja dojenčka, 9. mesec

Pincetni prijem, sposobnost prijemanja drobnih predmetov in nošenje dveh manjših predmetov v eni roki so mejniki razvoja dojenčka, ki spadajo v 9. mesec. V 9. mesecu na motoričnem področju lahko kmalu pričakujemo tudi plazenje dojenčka, naprej in nazaj, samo naprej ali samo nazaj, plezanje po stopnicah po vseh štirih, dvigovanje ob opori, samostojno sedenje,…

Sedaj je čas, ko naš dojenček odrašča in bo vedno bolj mobilen. Tudi na drugih področjih ima vedno več izkušenj in znanj. Pozoren je lahko na več stvari hkrati, na primer komunicira z odraslim, medtem, ko se igra. Njegova igra je vedno bolj kompleksna, čeprav se nam na prvi pogled morda ne zdi tako.

9. mesec dojenčkovega življenja nam postreže z različnimi zanimivostmi, na primer s tem, da dojenček razume pohvalo in jo tudi pričakuje, ko opravi nekaj dobrega. S pohvalo smo v tem obdobju lahko še posebej radodarni ob malenkostih, na primer ko dojenčku uspe prijeti dva predmeta hkrati.

Preveri, ali tvoj dojenček dosega mejnike >>

Čeprav se nam mogoče zdi samoumevno, je za dojenčka, ki vstopa v 9. mesec napredek, ko dojame, da so igrače na kupcu ločljive in da z roko lahko pomaha v pozdrav, ko odrasli pokaže in reče: ”pa-pa”.

Dojenček je sposoben posnemanja mimike obraza, premikanje odraslega in različne zvoke, kar lahko dobro izkoristimo za igro posnemanja, dotika obraza, petja in igranja na inštrumente.

Mejniki razvoja dojenčka, 10. mesec

10. mesec dojenčkovega življenja poteka pod sloganom: ”Tako hitro se učim, da še najmanjšo stvar med prstke ulovim.”

Verjetno bo v tem obdobju dojenčku res največji izziv med prstke prijeti čim manjšo stvar, ki jo lahko najdete doma. Pincetni prijem je mejnik, ki se razvija ravno v tem obdobju, dojenček pa sedaj s svojima palcem in kazalcem poskuša spretno med prstke ujeti rozino ali kaj podobnega.

Dojenček, ki je vstopil v 10. mesec je sposoben tudi raziskovanja z odpiranjem in zapiranjem različnih škatel, zato je to odlična iztočnica za igro doma.

10. mesec ponuja tudi samostojno dviganje ob opori in usedanje na tla, kar je pri dojenčku dobro spodbujati na pravilen način, saj se bo le tako naučil dviganja in spuščanja s čim manj padci. Tudi sestopanje z višjih opor je za dojenčka pomembna izkušnja, tega pa ga naučimo tako, da mu to pokažemo z obračanjem njegovih nogic navzdol. Če dojenček, ki vstopa v 10. mesec že pokaže zanimanje za sestopanje, potem je dobro, da ga to naučimo, raje, kot da mu to zgolj preprečimo.

Preveri, ali tvoj dojenček dosega mejnike >>

Na miselnem področju nam dojenček, ki je vstopil v 10. mesec lahko pokaže že različne zanimive sposobnosti. Opazili bomo morda, da spoznava in prepoznava določene predmete in njihove lastnosti, na primer to, da ura tik taka in da luč sveti. Da sega po predmetih, ki so mu bili najprej vidni in nato skriti in jih uspešno poišče (na primer žogico, ki mu jo je mama najprej pokazala in nato skrila za njegov hrbet).

Na jezikovnem podoročju lahko 10 mesečni dojenček že razume, da nekatere besede poimenujejo določen predmet ali osebo, razume kratka, enostavna in ponavljajoča se navodila, imitirati zna ritem in melodijo besed in stavkov, ki jih govorijo odrasli. V tem obdobju je zelo dobro, da v naše vsakodnevne aktivnosti vključimo ritem (ritmično izreko izštevank, pesmi in drugih dejavnosti).

Mejniki razvoja dojenčka, 11. mesec

Dojenčki, ki vstopajo v 11. mesec, so v večini že sposobni sestaviti stolp iz vsaj dveh kock, kar lahko smatramo za velik napredek in ga primerjamo s stolpom, ki ga je iz 20 kock sestavil petletnik.

Otrok, za katerim je že 11. mesec, še vedno spada v obdobje dojenčka, pa čeprav že lahko samostojno stoji brez opore, ob opori hodi vstran in okrog nje, samostojno sestopa z višjih površin in se plazi po stopnicah navzgor in navzdol.

Čeprav je še dojenček, je 11. mesec iz majhnega nebogljenega bitjeca naredil iznajdljivega otroka, ki predmete uporablja že v svojo korist, na primer vzame stol in ga premika pred sabo, da lahko hodi. Dojenček v 11. mesecu eksperimentira s ponavljanjem tako, da na primer večkrat prižge in ugasne luč pri stikalu. Zna pokazati nekaj delov svojega telesa, ko ga o tem sprašujemo in prepozna svoje ime.

Preveri, ali tvoj dojenček dosega mejnike >>

11. mesec nam ponuja še številne druge spretnosti, ki jih pokaže naš dojenček. Prepozna čustva, ki jih intenzivno izražajo drugi in zna izraziti široko paleto svojih čustev.

Dojenček, ki je vstpil v 11. mesec na govor reagira tako, da se tudi sam poskuša odzvati z govorom. V tem obdobju lahko sestavimo igre in aktivnosti, ki spodbujajo govor dojenčka tako, da mu beremo kratka rimana besedila, izštevanke, zgodbo, lahko mu pripovedujemo o tem, kar si izmislimo sproti, mu preberemo nakupovalni seznam ali pa mu samo govorimo o delih njegovega telesa. Ustvarjalnost je dobra izbira.

Mejniki razvoja dojenčka, 12. mesec

Na gibalnem področju lahko opazimo, da obvlada pincetni prijem. Zelo majhno stvar, kot je na primer rozina, lahko prime samo s palcem in kazalcem. Sposoben je tudi prijeti majhne in velike predmete ter jih pospraviti v lonček, kar od dojenčka, ki vstopa v 12. mesec zahteva veliko koncentracije.

12. mesec omogoča dojenčku tudi to, da lahko čvrsto prime barvico ali voščenko, ter z njo povleče črte. Samostojno zna zgraditi stolp iz vsaj dveh kock, če pred tem opazuje odraslega, ki mu pokaže kako. Naredi lahko tudi prve samostojne korake in samozavestno hodi ob opori naprej.

Velikokrat odrasli pri dojenčku čutimo potrebo, da bi ga med hojo vodili za roke, kar ni najboljše za njegov gibalni razvoj. Dojenčka raje spodbudimo k samostojnim prvim korakom, ki bodo zagotovo prišli na vrsto kmalu, če dojenček, ki vstopa v 12. mesec še samostojno ne hodi.

Preveri, ali tvoj dojenček dosega mejnike >>

Jezikovno področje v 12. mesecu je prav tako bogato in zanimivo. Dojenček zna izgovoriti približno tri besede, razume pa jih od 20 do 50. Veliko kaže s prstom in ob tem pove, kaj kaže (lahko tudi nerazumljivo).

12. mesec je zanj mesec raziskovanja, saj se vedno več samostojno igra in za to ne potrebuje več odraslega. Prepoznava dnevno rutino in se nanjo odziva s sodelovanjem, želi biti prisoten pri gospodinjskih opravilih in želi sodelovati, zato mu pri tem lahko ponudimo veliko priložnosti. Brisanje s krpo in pospravljanje igrač so aktivnosti, ki so primerne tudi za dojenčke, ki so vstopili v 12. mesec svojega življenja.


50 DEJAVNOSTI ZA ZDRAV RAZVOJ DOJENČKA V PRVEM LETU ŽIVLJENJA

KONČNO! Spletnemu programu za razvoj dojenčka se je pridružila še knjigica. Predstavljamo priročnik za razvoj dojenčka po mesecih, ki vsebuje 50 aktivnosti in iger za razvoj dojenčka v prvem letu življenja. Zagotovi si svoj izvod!

POKUKAJ V VSEBINO
NAROČI KNJIGICO